Vuokrausehdot

Asuntoauton vuokrasopimus Sunlight A70 reknro: CLS-494

Vuokranantaja: Motorfix Oy, 2418921-5. Putkikatu 31, 21110 Naantali

Vuokra-aika:

Auto luovutetaan klo 18.00 sovittuna päivänä ja palautetaan klo 12.00 sovittuna päivänä. 

Vuokraaja ____________________________________________________

Osoite:________________________________________________________

Puh & Sähköposti: _________________________________________________

Vuokrasopimuksen liitteeksi otetaan kopio ajokortista. Luottotiedot ja osoitetiedot tarkistetaan ennen auton luovutusta. Vuokranantajalla on oikeus perua varaus jos näissä tiedoissa ilmenee ongelmia. 

Vuokrausehdot: 

 Tärkeimmät: 

  • vaihtopäivä sunnuntai, auton palautus 12.00, auton luovutus seuraavalle vuokraajalle 18.00
  • koirat sallittu, erillismaksu 50€/vk
  • kesäkaudella vain viikko vuokra, muulloin lyhyemmätkin vuokraukset mahdollisia. Minimivuokra-aika 2 vrk. 
  • vuokraajalla pitää olla vakituinen kotiosoite Suomessa, sekä luonnollisesti voimassa oleva ajokortti. 
  • luottotiedot tarkistetaan varausta tehdessä, luottotiedoissa ei saa olla merkintöjä
  • Autoa saa kuljettaa vain vuokrasopimukseen merkityt henkilöt
  • Sopimus on pidettävä ajossa mukana koko vuokrauksen ajan. 

Varaus ja vuokran maksu

Vuokrasopimus syntyy vuokranantajan (auton vuokraava yritys)  ja vuokralle ottajan (vuokrasopimuksen allekirjoittaja) välille kun varausmaksu on maksettu sovitusti, riippumatta tilaus tavasta. Varauksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse.   

Vuokraajalla pitää olla voimassaoleva kotiosoite Suomessa. Lisäksi vuokraajalla pitää olla voimassa oleva ajokortti. Ajokortista otetaan kopio tämän sopimuksen liitteeksi. Vuokralle ottajan luottotiedot tarkistetaan varausta tehdessä. Luottotiedoissa ei saa olla merkintöjä. 

Vuokraaja maksaa varausmaksun 200€  viimeistään kolmen päivän sisällä varausvahvistusesta. Varausmaksu vähennetään viikko vuokrasta. Kun varausmaksu on maksettu, on varaus sitova. Vuokraaja sitoutuu maksamaan loppu vuokran viimeistään 3 viikkoa ennen vuokrauksen alkua. Vuokra maksetaan pankki- tai luottokortilla paikan päällä Naantalissa tai Mobilepayn välityksellä. Laskulla maksaessa luoton voi hakea Innovoicen kautta, kysy sähköpostilla lisätietoja. 

Jos varaus tehdään niin, että vuokrauksen alkuun on alle 3 viikkoa, maksetaan koko vuokrasumma kerralla. 

Asuntoauton käyttö

Autoa ei saa luovuttaa muille tai kuljettaa kukaan muu kuin vuokrasopimukseen merkityt henkilöt. Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti. Ajokortista otetaan kopio vuokrasopimuksen liitteeksi. 

 Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta hyvin sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty.

Vuokraajan on lukittava asuntoauto aina poistuessaan sen läheisyydestä. Vuokra‐aikana vuokraaja on velvollinen huolehtimaan auton kunnon normaalista tarkkailusta, kuten öljyn ja jäähdytysnesteen määrästä, tuulilasin pesunesteestä sekä renkaiden ilmanpaineista. Jos vuokraajalla on mitään kysyttävää matkailuauton käytöstä tai sen toiminnoista, on hänen kysyttävä neuvoa vuokranantajalta puhelimitse numerosta 0407426799. 

Vuokra sisältää yhden kaasupullon. Toisen kaasupullon voit ostaa halutessasi mukaan 35€/vk. 

Tupakointi asuntoautossa on ehdottomasti kielletty. Koirien tuonti on sallittu kun siitä on sovittu etukäteen vuokranantajan kanssa. Lemmikkimaksu 50€/vk. (sis auton otsonoinnin ja tarkistuksen) Lemmikin aiheuttamat vahingot korvaa vuokralleottaja. 

Viikon kestävään vuokraukseen kuuluu 2000km, ylimenevät kilometrit laskutetaan jälkikäteen: 0,30€/km. 

Talvikaudella sekä pakkasella ei vesisäiliöitä voi käyttää. Wc on käytössä koko vuoden. 

Varauksen peruminen

Jos varauksen alkuun on yli 3 viikkoa vuokraajalle palautetaan maksettu vuokrahinta  vähennettynä 100€ käsittelykuluja. 

Jos varauksen alkuun on  2-3 viikkoa vuokraajalle palautetaan puolet maksetusta vuokrasta.

Jos vuokraaja peruu varauksen alle 2 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua, veloitetaan koko viikon vuokra. 

Jälki laskutus

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy mahdollisen jälki laskutuksen, mikäli auto ei palauttaessa täytä sopimuksen mukaisia ehtoja tai mikäli vuokra‐aikana on tapahtunut sellainen vahinko, josta vuokrasopimuksen perusteella syntyy vuokraamolle saatavia. 

Mahdolliset myöhemmin tulleet parkkisakot, ylinopeussakot ym. maksut laskutetaan myös jälki laskutuksena.

Asuntoauton nouto, siivous ja palautus

Vuokranantaja tarkastaa auton jokaisen vuokrauksen jälkeen, mahdolliset viat tai puutteet käydään vuokranantajan ja vuokralleottajan kanssa läpi ennen auton luovutusta. 

Vuokranantaja antaa opastuksen auton käyttöön ennen jokaista vuokrausta. 

Auton saa noutaa sovittuna päivänä viimeistään klo 18.00. Jos auto palautuu ajoissa edelliseltä vuokralaiselta, vuokranantaja ilmoittaa mahdollisuudesta noutaa auto aikaisemmin. 

Auto luovutetaan siivottuna sekä tankattuna täyteen. Autoon tankataan diesel polttoainetta. 

Vuokraaja huolehtii auton siivoamisesta ennen palautusta, jollei loppusiivousta ole erikseen ostettu varausta tehdessä. Auton pitää palauttaessa olla samassa kunnossa kuin auto oli sitä vastaanotettaessa. Myös roskat tyhjennetään. Kasetti wc:n likasäiliö tyhjennetään ja huuhdellaan, sekä jätetään käyttövalmiiksi. Harmaavesisäiliö pitää olla myös tyhjennetty.  

Jos autoa ei palauteta täyteen tankattuna, veloitetaan tankkaus jälki laskutuksena. Mikäli autoa ei ole siivottu, veloitetaan vuokraajaa siivouksesta erikseen jälki laskutuksena 300€. 

Auto palautetaan sovittuna päivänä viimeistään klo 12.00, kaikki varusteet mukana. Palautuksesta on aina sovittava erikseen vuokranantajan kanssa. Autoa ei saa palauttaa ilman vuokranantajan läsnäoloa. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle mahdollisista vioista välittömästi. Ilmoita viestillä vuokranantajalle viimeistään edellisenä iltana tarkka palautusaika.  

Jos auto palautetaan myöhässä vuokraajasta johtuvasta syystä veloitetaan jokaiselta alkavalta tunnilta 50€ lisämaksu. 24h jälkeen veloitetaan seuraavan viikon vuokra tuplana. Tällä pyritään mahdollistamaan kaikkien vuokraajien ajoissa liikkeelle pääsy. 

Mikäli vuokraajasta johtuva myöhästyminen aiheuttaa vuokraamolle korvausvastuita ja/tai taloudellisia menetyksiä, on vuokraaja vastuussa niistä niiden täydessä arvossa. Mikäli autoa ei ole palautettu vuokra‐ajan päättyessä, eikä vuokra‐ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, asiasta tehdään ilmoitus poliisille.

Matkailuautoon unohtuneita tavaroita säilytetään 2 viikkoa, jonka aikana niitä voi kysellä vuokranantajalta.

Muut sopimusehdot:

Vuokrasopimukseen kirjattu vuokraaja on aina vastuussa asuntoautosta, riippumatta siitä kuka on kuljettajana, kuka käyttää asuntoautoa tai kuka on maksanut vuokran. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon näiden vuokraehtojen ja pikaohjeen sisällöstä kuljettajalle ja auton käytöstä vastaavalle henkilölle.

Vuokraaja vastaa autosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes auto on palautettu vuokrantajalle. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä autosta kadonneet osat ja lisävarusteet. Matkailuauto on vakuutettu täyskaskolla, mutta se ei kata asuintiloille sattuneita vahinkoja. Mikäli korvaus saadaan vakuutusyhtiöltä, on vuokraaja velvollinen maksamaan omavastuun osuuden 1000€. Jos vahingon aiheuttajana toimineelta kolmannelta osapuolelta tai tämän vakuutusyhtiöltä saada vahingosta täysi korvaus, vapautuu vuokraaja korvausvastuustaan myös omavastuun osalta.

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle autossa ilmenneestä virheestä/viasta, autoon kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta tai ilkivallasta vuokraajan on tehtävä ilmoitus poliisille. Vuokranantaja ilmoittaa tämän jälkeen, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Mikäli autolle tai sen varusteille sattuneet vahingot ovat johtuneet vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksellisuudesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käytöstä rikolliseen tarkoitukseen, on vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan sekä maksamaan auton seisonta-ajasta vuokrakulut, kuitenkin enintään 30 pv saakka.

Vuokralleantaja ei ole velvollinen toimittamaan sijaisautoa, jos matka keskeytyy teknisen vian, kolarin, varkauden tai muun syyn takia. Matkan keskeytyminen korvataan auton kaskovakuutuksen matkan keskeytymisestä määräävällä tavalla.

Vuokraajalla on oikeus vain kaskovakuutuksen mukaiseen keskeytyneen matkan johdosta järjestettyyn kuljetukseen. Vuokralleantaja ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista, joita voi syntyä auton rikkoutumisen, kolarin, varkauden tai muun syyn johdosta. Auton rikkouduttua teknisen vian takia on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokran niiltä päiviltä, jolloin auto ei ole ollut käytössä.

Mikäli auto on edellisen vuokraajan aikana rikkoutunut, kolaroitu, varastettu tai on muuten vuokraus kelvoton, ei vuokralleantaja ole vahingonkorvausvelvollinen seuraaville vuokraajille vuokrauksen peruuntumisesta tai syntyneistä välillisistä kustannuksista. Vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokrauksen peruuntumisesta heti tiedon siitä saatuaan.

Vuokranantajalla on oikeus 24 h aikana hankkia vuokraajalle vara‐auto, jolloin vuokrasta hyvitetään mahdollinen odotusaika, kuitenkin vähintään 1 vuorokauden vuokra. Mikäli vara-autoa ei pystytä toimittamaan on vuokranantaja velvollinen palauttamaan ennakkoon maksetut varaus- ja vuokraus maksut. Vuokranantaja ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista.

 Pidätämme oikeuden ehtojen muutoksiin. Motorfix Oy